To že architektúra pretvára prostredie
a ovplyvňuje nás všetkých je všeobecne
známe. V tomto duchu chce melismichalko
vytvárať pozitívne prostredie pre ľudí,
v ktorom budú chcieť bývať, pracovať,
oddychovať. jednoducho tráviť čas, či
už sami, alebo v kruhu svojich blízkych.

Stanislav Meliš
melis@melismichalko.sk