Meliš / Michalko 2017-2019

Steláž, šteláž, štelázia, štelajzňa  – nábytok s policami bez bočných stien

Národná cena za dizajn 2019 – finalista