melismichalko.sk nechce kopírovať trendy, ale základá na myšlienkách a emóciách. Tie definujú budúci charakter a identitu každého diela. Odpovede nehľadá len vo funkčnosti a estetike,  ale v dobre položených otázkach  a skúmaniu javov.

Stanislav Meliš
melis@melismichalko.sk