Meliš / Michalko  2021

Štebeľ, šteblík – priečna žŕdka na rebríku

Národná cena za dizajn 2021 – hlavná cena

kategória Domov / Verejný priestor