Meliš / Michalko  2021

Štebeľ, šteblík – priečna žŕdka na rebríku