Meliš / Michalko  2021

Štebeľ, šteblík – priečna žŕdka na rebríku

Národná cena za dizajn 2021 – hlavná cena

kategória Domov / Verejný priestor

V roku 2022 prekročil Štebeľ hranice chotára s novým názvom Shelfium.

www.shelfium.com