Meliš / Michalko / Pekař 2016

Realizácia interiéru Techo