Meliš / Melišová / Michalko / Molnár 2015

Rekonštrukcia administratívnych priestorov.